Thông tư, nghị định mới

12 công việc nhẹ người từ đủ 13 đến chưa đủ 15 tuổi được làm

- Đăng bởi: Đặng Trang - Ngày đăng : 03/03/2021 - Lượt xem: 1

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động chưa thành niên.

Sắp tới, muốn thuê lao động dưới 15 tuổi, phải xin lý lịch tư pháp

- Đăng bởi: Đặng Trang - Ngày đăng : 03/03/2021 - Lượt xem: 1

Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.

Nội dung phải có trong hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi

- Đăng bởi: Đặng Trang - Ngày đăng : 03/03/2021 - Lượt xem: 1

Khác với hợp đồng lao động thông thường, khi giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi, Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH yêu cầu nội dung hợp đồng phải có thêm một số nội dung nhất định.

Mức phạt chậm nộp tờ khai theo nghị định 125/2020/NĐ-CP

- Đăng bởi: Trịnh Thị Phương - Ngày đăng : 03/03/2021 - Lượt xem: 2

Mức phạt chậm nộp tờ khai theo nghị định 125/2020/NĐ-CP

Giảm hồ sơ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

- Đăng bởi: Đặng Trang - Ngày đăng : 02/03/2021 - Lượt xem: 3

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Cụ thể, Điều 5 Thông tư số 10 năm ...

Tháng 9/2021, sẽ trình Nghị định xử phạt hành chính về xây dựng

- Đăng bởi: Đặng Trang - Ngày đăng : 02/03/2021 - Lượt xem: 3

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 126/QĐ-TTg. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu phải ...

Đã có Thông tư hướng dẫn sử dụng lao động chưa thành niên

- Đăng bởi: Đặng Trang - Ngày đăng : 02/03/2021 - Lượt xem: 5

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/3/2021)

- Đăng bởi: Đặng Trang - Ngày đăng : 01/03/2021 - Lượt xem: 6

Ngày đầu tiên của tháng 3/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách liên quan đến y tế, xếp lương của công chức, bồi thường thiệt hại, bảo hiểm xe ô tô, xe máy...

Hướng dẫn thuế với khoản phải trả khi chấm dứt HĐLĐ trái luật

- Đăng bởi: Đặng Trang - Ngày đăng : 01/03/2021 - Lượt xem: 4

Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 3453/CTHN-TTHT về chính sách thuế đối với khoản phải trả cho cá nhân do chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật.

Thêm mức phí hải quan cấp, cấp lại sổ ATA từ ngày 05/4/2021

- Đăng bởi: Đặng Trang - Ngày đăng : 01/03/2021 - Lượt xem: 5

Nội dung này được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 14/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá ...

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành