Thông tư, nghị định mới

Quyết định 29/2021/QĐ-TTg QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 06/10/2021

- Đăng bởi: Hoàng Thị Bình - Ngày đăng : 14/10/2021 - Lượt xem: 102

Quyết định 29/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 06/10/2021.

4 THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG SẼ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 15/10/2021

- Đăng bởi: Hoàng Thị Bình - Ngày đăng : 14/10/2021 - Lượt xem: 97

- Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP; - Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng; - Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu ...

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGIỆP NHỎ VÀ VỪA CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/10/2021

- Đăng bởi: Hoàng Thị Bình - Ngày đăng : 14/10/2021 - Lượt xem: 104

Nội dung này được quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Thông tư 86/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 147/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

- Đăng bởi: Hoàng Thị Bình - Ngày đăng : 14/10/2021 - Lượt xem: 100

Thông tư 86/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/11/2021 và áp dụng cho năm tài chính 2021.

ĐIỂM TIN VĂN BẢN THUẾ NỔI BẬT TUẦN 41 NĂM 2021

- Đăng bởi: Hoàng Thị Bình - Ngày đăng : 14/10/2021 - Lượt xem: 96

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 và khoản 5 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

- Đăng bởi: Hoàng Thị Bình - Ngày đăng : 14/10/2021 - Lượt xem: 94

Quyết định 30/2021/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

ĐANG NGHỈ THAI SẢN VẪN ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 116

- Đăng bởi: Hoàng Thị Bình - Ngày đăng : 14/10/2021 - Lượt xem: 98

Công văn 3535/LĐTBXH-VL được ban hành ngày 11/10/2021.

Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 HỖ TRỢ NLĐ & NSDLĐ GẶP KHÓ KHĂN DO COVID -19

- Đăng bởi: Hoàng Thị Bình - Ngày đăng : 14/10/2021 - Lượt xem: 104

Nghị quyết 126/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 08/10/2021.

THU HỒI CÔNG VĂN 32222 vì LỖI ĐÁNH MÁY....

- Đăng bởi: Hoàng Thị Bình - Ngày đăng : 14/10/2021 - Lượt xem: 112

Công Văn Số 32075/Cthn-Ttht Của Cục Thuế Tp. Hà Nội Ngày 19/08/2021 V/V Hoá Đơn Cho Hoạt Động Thuê Nhân Công với cá nhân không kinh doanh - Không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn - Khấu trừ 10% trước khi ...

Xác định đối tượng hỗ trợ theo QĐ 28/2021/QĐ-TTg

- Đăng bởi: Hoàng thị hồng hạnh - Ngày đăng : 14/10/2021 - Lượt xem: 102

Ngày 11/10/2021 Bộ LĐ-TB XH đã có công văn số 3535/LĐTBXH-VL V/v xác định đối tượng hỗ trợ theo QĐ 28/2021/QĐ-TTg theo đó, ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ gồm: 1. NLĐ đang tham gia BHTN tại ngày 30/9/2021 2. ...

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...