Điều khoản sử dụng

- Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 08/07/2020 - Lượt xem 656

A. Thỏa thuận sử dụng chung 

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website Ketoandichvu.com.vn (gọi là “Webiste SKT”) của Công ty CP dịch vụ và tư vấn SKT. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Ketoandichvu.com.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: longmt2207@gmail.com.

Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với Ketoandichvu.com.vn, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chúng tôi có thể cập nhật điều khoản này theo thời gian mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của website SKT. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang website Ketoandichvu.com.vn.

I. Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng

Người sử dụng có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website.

Ketoandichvu.com.vn, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website Ketoandichvu.com.vn.

Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Người sử dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

  • Đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.

  • Đăng tài liệu theo cách thức có thể xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm đến sự bảo mật, danh tiếng, hoặc quyền cá nhân của người khác.

  • Đăng bất cứ thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không đầy đủ, giả mạo hoặc không chính xác, không phải là hồ sơ chính xác.

  • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập hay nội dung, dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại trang web Ketoandichvu.com.vn.

  • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào nội dung trên website Ketoandichvu.com.vnhoặc thông tin sẵn có từ trang web Ketoandichvu.com.vn mà không được sự đồng ý bằng văn bản của SKT. Không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của Ketoandichvu.com.vn cho mục đích thương mại mà không được sự cho phép của chúng tôi.

  • Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang website Ketoandichvu.com.vn, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.

  • Sử dụng dịch vụ Ketoandichvu.com.vn cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có nội dung xấu theo nhận định của Ketoandichvu.com.vn.

  • Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào đang sử dụng trang Ketoandichvu.com.vn.

II. Quyền và trách nhiệm của Ketoandichvu.com.vn

1. Trang web Ketoandichvu.com.vn do Công ty CP dịch vụ tư vấn SKT sở hữu và điều hành trang web Ketoandichvu.com.vn và các Dịch vụ Ketoandichvu.com.vn đóng vai trò là địa chỉ cho các công ty lưu trữ chứng từ.

2. Chúng tôi không thể bảo đảm trang web Ketoandichvu.com.vn sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web Ketoandichvu.com.vn không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác; việc truy cập của bạn vào trang web Ketoandichvu.com.vn thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.

3. Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. Ketoandichvu.com.vn sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm này.

4. Ketoandichvu.com.vn được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web Ketoandichvu.com.vn, cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp Website mà không cần báo trước.

5. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, trang web Ketoandichvu.com.vn bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Ketoandichvu.com.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang web bên ngoài trang web Ketoandichvu.com.vn.

III. Bồi thường

Người sử dụng đồng ý trả tiền, bồi thường, và không gây hại cho Website Ketoandichvu.com.vn, cùng các bên liên quan Website Ketoandichvu.com.vn khỏi các trách nhiệm pháp lý, khi khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website Ketoandichvu.com.vn hoặc website internet được kết nối đến hoặc từ Website Ketoandichvu.com.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website Ketoandichvu.com.vn.

Với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho Người sử dụng, Ketoandichvu.com.vn có toàn quyền đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của Ketoandichvu.com.vn sẽ không bị coi là nghĩa vụ.

IV. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

1. Trang web Ketoandichvu.com.vn, nội dung trực thuộc web Ketoandichvu.com.vn tài sản độc quyền của Ketoandichvu.com.vn.

2. Bạn không được tái bản, sửa đổi, sao chép hoặc phân phối hoặc sử dụng thông tin, nội dung trực thuộc trang web Ketoandichvu.com.vn cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Ketoandichvu.com.vn. Mọi vi phạm trên đều được coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền khiếu nại và giải quyết căn cứ theo pháp luật hiện hành.

3. Chúng tôi có toàn quyền cấm, xóa tài khoản hoặc từ chối truy cập của bạn vào SKT hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

V. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Việc truy cập và sử dụng website SKT do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các thông tin bạn cung cấp trên Ketoandichvu.com.vn.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Ketoandichvu.com.vn cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của Ketoandichvu.com.vn ngay cả khi Ketoandichvu.com.vn đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

Nguồn SKT

 

Đánh giá chất lượng dịch vụ, bạn nhé!
0
0 0 đánh giá

Chọn đánh giá

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Đăng ký dùng thử dịch vụ 1 quý đầu tiên - Bạn chỉ phải trả phí nếu thấy hài lòng

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành