Thực trạng doanh nghiệp

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

- Đăng bởi: Lê Thị Minh Đức - Ngày đăng : 20/10/2021 - Lượt xem: 131

St

Hướng Dẫn Xử Lý Hóa đơn Điện Tử

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 10/10/2021 - Lượt xem: 146

Cách lập điều chỉnh hóa đơn điện tử khi có sai sót

Thuế TNCN – Khấu trừ 10% đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, thù lao…

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 03/10/2021 - Lượt xem: 119

Một Số Lưu Ý Về Thuế TNCN Mà Kế Toán Doanh Nghiệp Cần Nắm

Dịch vụ Quyết toán thuế

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 03/10/2021 - Lượt xem: 165

Dịch Vụ Thuế Trọn Gói

06 điểm đáng lưu ý tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

- Đăng bởi: Hà Thuỷ Tiên - Ngày đăng : 01/10/2021 - Lượt xem: 120

06 điểm đáng lưu ý tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Thuế tndn – chi phí chống dịch covid 19

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 29/09/2021 - Lượt xem: 127

Một Số Lưu Ý Khi Ủng Hộ Quỹ từ thiện phòng chống dịch Covid 19

Thuế gtgt- nộp thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 29/09/2021 - Lượt xem: 138

Cách Nộp Thuế GTGT vẵng Lai Ngoại tĩnh

Thuế TNDN- Chuyển nhượng vốn giữa hai nhà đầu tư nước ngoài

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 29/09/2021 - Lượt xem: 117

Một Số Lưu Ý khi chuyển nhưởng vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài

Thuế TNCN đối với khoản khoán chi tiền điện thoại cho người lao động

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 29/09/2021 - Lượt xem: 146

Một Số Lưu Ý Khi khoán tiền điện thoại xăng xe cho CBCNV Công ty

thuế GTGT- xử lý tiền nộp thừa

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 28/09/2021 - Lượt xem: 127

Cách Xử Lý Nộp tiền thừa Thuế GTGT

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

111111111111111111

Đang đăng ký thông tin...