Về kế toán dịch vụ

THAY ĐỔI THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

- Đăng bởi: Lê Thị Minh Đức - Ngày đăng : 20/10/2021 - Lượt xem: 118

St

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH CÔNG TY VẬN TẢI

- Đăng bởi: Lê Thị Minh Đức - Ngày đăng : 20/10/2021 - Lượt xem: 118

St

Có được xuất hóa đơn ngành nghề chưa đăng ký

- Đăng bởi: Lê Thị Minh Đức - Ngày đăng : 20/10/2021 - Lượt xem: 121

***

Hướng Dẫn Xử Lý Hóa đơn Điện Tử

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 10/10/2021 - Lượt xem: 146

Cách lập điều chỉnh hóa đơn điện tử khi có sai sót

Thuế TNCN – Khấu trừ 10% đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, thù lao…

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 03/10/2021 - Lượt xem: 119

Một Số Lưu Ý Về Thuế TNCN Mà Kế Toán Doanh Nghiệp Cần Nắm

Dịch vụ Quyết toán thuế

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 03/10/2021 - Lượt xem: 165

Dịch Vụ Thuế Trọn Gói

Chi phí hợp lý là gì? Điều kiện để hạch toán chi phí hợp lý

- Đăng bởi: Hà Thuỷ Tiên - Ngày đăng : 01/10/2021 - Lượt xem: 129

Các khoản chi phí hợp lý và Điều kiện để hạch toán chi phí hợp lý

CÁCH ĐƯA TIỀN THUÊ NHÀ VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ

- Đăng bởi: Hà Thuỷ Tiên - Ngày đăng : 01/10/2021 - Lượt xem: 149

KHI DN THUÊ NHÀ, VĂN PHÒNG CỦA CÁ NHÂN MÀ KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN, VÀ CÁCH XỬ LÝ ĐỂ ĐƯA VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ

Thuế tndn – chi phí chống dịch covid 19

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 29/09/2021 - Lượt xem: 127

Một Số Lưu Ý Khi Ủng Hộ Quỹ từ thiện phòng chống dịch Covid 19

Thuế gtgt- nộp thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh

- Đăng bởi: Phạm Đức Duẩn - Ngày đăng : 29/09/2021 - Lượt xem: 138

Cách Nộp Thuế GTGT vẵng Lai Ngoại tĩnh

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

111111111111111111

Đang đăng ký thông tin...