Chia sẻ kinh nghiệm

Hướng dẫn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế năm 2021

- Đăng bởi: Nguyễn Thị Kiều - Ngày đăng : 21/10/2021 - Lượt xem: 89

Hướng dẫn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế năm 2021

Khoản đóng góp Quỹ vắc xin Covid-19 được trừ khi tính thuế TNDN

- Đăng bởi: Nguyễn Thị Kiều - Ngày đăng : 21/10/2021 - Lượt xem: 78

Khoản đóng góp Quỹ vắc xin Covid-19 được trừ khi tính thuế TNDN

Tổng cục Thuế thông tin làm rõ quy định về xác định mối quan hệ liên kết theo vốn vay

- Đăng bởi: Nguyễn Thị Kiều - Ngày đăng : 21/10/2021 - Lượt xem: 73

Tổng cục Thuế thông tin làm rõ quy định về xác định mối quan hệ liên kết theo vốn vay

Một số lưu ý về thời gian xuất hóa đơn điện tử

- Đăng bởi: Nguyễn Thuỳ Trang - Ngày đăng : 21/10/2021 - Lượt xem: 90

Nguồn: dantaichinh.com

Hướng dẫn về hóa đơn chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

- Đăng bởi: Nguyễn Thị Kiều - Ngày đăng : 21/10/2021 - Lượt xem: 91

Hướng dẫn về hóa đơn chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Gia hạn thuế TNDN theo Nghị định 52 khi năm tài chính khác năm dương lịch

- Đăng bởi: Nguyễn Thị Kiều - Ngày đăng : 21/10/2021 - Lượt xem: 76

Gia hạn thuế TNDN theo Nghị định 52 khi năm tài chính khác năm dương lịch

Mức phạt chậm thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế năm 2021

- Đăng bởi: Nguyễn Thị Kiều - Ngày đăng : 21/10/2021 - Lượt xem: 81

Mức phạt chậm thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế năm 2021

Kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2020 sẽ kết thúc vào ngày 04/5/2021

- Đăng bởi: Nguyễn Thị Kiều - Ngày đăng : 21/10/2021 - Lượt xem: 79

Kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2020 sẽ kết thúc vào ngày 04/5/2021

Những điểm mới của Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

- Đăng bởi: Nguyễn Thị Kiều - Ngày đăng : 21/10/2021 - Lượt xem: 79

Những điểm mới của Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Cách quản lý thuế mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

- Đăng bởi: Nguyễn Thị Kiều - Ngày đăng : 21/10/2021 - Lượt xem: 78

Cách quản lý thuế mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

111111111111111111

Đang đăng ký thông tin...