https://www.high-endrolex.com/4

https://www.high-endrolex.com/4

Dịch vụ kế toán thuế tại Cần Đước Long An

Kế toán thuế : Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguyễn Thị Hồng Vân


Địa chỉ: 311 Khu 3, Tổ 25, TT.Cần Đước

Kinh nghiệm: 15 năm làm kế toán

Khu vực phụ trách: Cần Đước - Long An

Số điện thoại: 0937050676

Dưới đây là 1 số thông tin cơ bản của tôi:
+ Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Vân
+ Số ĐT: 0937050676
+ Tốt nghiệp Trường Đại Học Sài Gòn chuyên ngành kế toán
+ Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trên 7 năm ở lĩnh vực kế toán tổng hợp, gần 6 năm kinh nghiệm cho vị trí kế toán trưởng, ...
Hiện tại tôi đang làm kế toán trưởng cho công ty hàn quốc bên lĩnh vực sản xuất gia công bản lề.

2017 - 2021

CÔNG TY TNHH MTV SEOWON VIỆT NAM

Vị trí: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng HCNS

Mô tả công việc:

*KẾ TOÁN TRƯỞNG:
- Xây dựng Tiêu chí khoản mục chi phí và giám sát, kiểm soát khoản mục chi phí đó.
- Lập kế hoạch, thực hiện & Kiểm soát các khoản phải thu /Bán hàng – phải trả /Mua hàng theo quy trình tương tác chéo => cân đối dòng tiền trong kỳ.
- Lập báo cáo tổng hợp kết quả KD và tình hình tài chính Nội Bộ toàn Công ty theo nhu cầu đặc biệt mà BGĐ yêu cầu đột xuất, định kỳ (Tuần /Tháng /Năm). Kiểm tra và báo cáo các tính hiện hữu và tình hình sử dụng tài sản, CCDC, hàng hóa, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của toàn Công ty 
- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty
- Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng… trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ.
- Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá tính hiệu quả sử dụng vốn toàn công ty, đánh giá các dữ liệu tài chính đáp ứng mục tiêu lợi nhuận của công ty.
- Kiểm soát các hoạt động tài chính ở công ty nhằm quản lý hiệu quả dòng tiền và đảm bảo tính tuân thủ mô hình quản lý TC-KT theo yêu cầu của BGĐ.
- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê
- Hướng dẫn, kiểm tra và trình BGĐ phê duyệt các Báo cáo thuế tháng / quý / năm trước khi nộp. Làm việc với cơ quan thuế (theo yêu cầu của cơ quan thuế địa phương). Thực hiện các chính sách thuế có liên quan đến người lạo động (Thuế TNCN, BHXH, BHYT, TN, …)
- Nghiên cứu các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, thống kê, luật Doanh nghiệp…của nhà nước liên quan đến hoạt động công ty nhằm đưa ra cách thực hiện phù hợp.
- Kiểm soát hoạt động lập sổ sách kế toán, ghi chép đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các bút toán tính thuế, …đảm bảo tính hợp pháp và chính xác theo luật kế toán và chế độ kế toán hiện hành. Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên Phòng kế toán. Phân chia và điều phối công việc Phòng Kế toán Công ty.
- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. Rà soát số liệu, tổ chức kiểm tra định kỳ/ đột xuất. Đề xuất biện pháp xử lý / chế tài đối với các sai sót hoặc thất thoát
- Tính giá thành gia công, PIT, CIT, thuế nhà thầu. Lập các file báo cáo kết quả và tiến độ công việc, hỗ trợ thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ
- Đề xuất biện pháp cải tiến, khắc phục các vấn đề trên theo định kỳ tuần / tháng / năm.
- Tổ chức hệ thống lưu trữ dữ liệu, sổ sách chứng từ kế toán theo yêu cầu quản trị của Công ty theo luật kế toán hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của QL trực tiếp

*HR:
- Lưu trữ hồ sơ của nhân viên trong công ty, bao gồm cả nhân viên đang làm hay đã nghỉ việc, hồ sơ của các ứng viên dự tuyển
- Thống kê số lượng nhân viên trong công ty
- Hàng tháng, tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng, các khoản phụ cấp khác cho người lao động và kiểm tra, chi trả lương cho nhân viên đúng ngày
- Cập nhật các thay đổi về việc nâng – hạ lương cho người lao động. Căn cứ vào thị trường lao động, các điều kiện thực tế, đưa ra các phương án điều chỉnh mức lương, thưởng và chế độ đãi ngộ xứng đáng với người lao động và trình cấp trên xem xét.
- Lập kế hoạch tiền lương hàng năm, thang bảng lương
- Đánh giá hiệu quả làm việc dựa trên báo cáo của các quản lý. Họp bàn xử phạt các cá nhân có nhiều khuyết điểm, vi phạm nội quy, quy chế công ty
- Tiếp nhận các đơn khiếu nại, giải quyết các khiếu nại của cán bộ công nhân viên
- Tiếp nhận các đề xuất của các quản lý phòng ban về việc tuyển dụng nhân viên mới. Tổng hợp, báo cáo công việc tuyển dụng cho ban giám đốc công ty. Sau khi ban giám đốc đồng ý, tổ chức đăng thông tin tuyển dụng qua nhiều kênh khác nhau như báo chí, đăng trên website, diễn đàn tìm việc làm… Tổ chức phỏng vấn và ký hợp đồng thử việc. Nếu làm tốt và phù hợp vs công việc sẽ ký hợp đồng chính thức với người lao động
- Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cần thiết và liên hệ với các cơ quan bảo hiểm liên quan để người lao động được tham gia khi đủ điều kiện và hưởng các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định. Thực hiện việc cập nhật các số liệu về tăng giảm BHYT, BHXH, BHTN vào hệ thống quản lý và đối chiếu với các cơ quan liên quan.
- Lập hồ sơ PCCC, ATLD, Thủ tục khám sức khỏe định kỳ
- Làm thủ tục đăng ký Giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài
- Làm hồ sơ tham gia công đoàn
- Định kỳ lập các báo cáo về tình hình biến động nhân sự hoặc những biến động nhân sự bất thường

2015 - 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM DV SX VẠN PHÚ

Vị trí: Phó Tổng Giám Đốc

Mô tả công việc:

- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán
- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình
- Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm
- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, … và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, Nhà cung cấp…
- Trực tiếp báo cáo đồng thời lên ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm
- Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định, …
- Giải quyết cũng như bổ sung thông tin tài liệu cho cơ quan thuế khi Có công văn đến.
- Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị
- Phê duyệt các bảng Tính lương do kế toán tổng hợp lập
- Hỗ trợ tư vấn, môi giới cho khách mua bất động sản
- Khai thác nguồn hàng về cho công ty
- Xây dựng chế độ lương thưởng, bảo hiểm, tuyển dụng
- Làm hồ sơ tham gia bảo hiểm, tăng giảm lao động, công đoàn

2014 - 2015

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG VIỆT

Vị trí: Kế toán trưởng

Mô tả công việc:

- Xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống tài chính, kế toán, hóa đơn/chứng từ và thủ tục kiểm toán; Đảm bảo duy trì hệ thống sổ sách/báo cáo theo đúng các tiêu chuẩn kiểm toán hiện hành. 
- Trực tiếp theo dõi và kiểm soát các khoản chi tiêu; Thường xuyên đối chiếu, kiểm kê quỹ tiền mặt theo quy định về thống kê kế toán.
- Điều phối việc thanh toán các khoản phát sinh qua ngân hàng;
- Xây dựng, kiểm tra tính chính xác số liệu trong các báo cáo thuế, tài chính; các Hợp đồng kinh tế trước khi trình ký hoặc gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.
- Kiểm tra việc tính toán lương, các khoản phải trả cho người lao động, các khoản trích nộp cho các cơ quan nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN và thuế TNCN.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ kịp thời.
- Theo dõi thường xuyên việc tính toán kết chuyển hoạt động kinh doanh và hạch toán lỗ lãi để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công ty nhằm đưa ra các biện pháp quản lý và kinh doanh có hiệu quả.
- Quản lý tài sản cố định; tính và trích khấu hao, hao mòn…
- Giám sát việc phê duyệt và phân bổ doanh thu, các khoản chi tiêu/thiết lập hệ thống sổ sách để kiểm soát ngân sách của các bộ phận; duy trì hệ thống sổ sách kế toán, tài khoản, và nhập dữ liệu vào hệ thống. 
- Xây dựng và duy trì các biện pháp kiểm soát nội bộ phù hợp 
- Phối hợp với các cán bộ quản lý trong công ty/tư vấn trong việc xây dựng kế hoạch thông qua các báo cáo, phân tích tài chính và thông tin quản lý... Hỗ trợ các bộ phận liên quan đến việc lập kế hoạch, xây dựng chính sách

2011 - 2014

TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Vị trí: Kế toán thuế-tổng hợp

Mô tả công việc:

'-  Điều phối, giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên.
-  Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
-  Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ.
-  Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.
-  Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.
-  Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương.
-  Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.
-  Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.
-  Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.
-  Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)
-  Theo dõi và lập báo cáo nội bộ.
-  Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.
-  Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,..
-  Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,...

2009 - 2011

DNTN TIẾN NGHĨA

Vị trí: Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc:

-  Điều phối, giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên.
-  Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
-  Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ.
-  Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.
-  Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.
-  Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương.
-  Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.
-  Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.
-  Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.
-  Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)
-  Theo dõi và lập báo cáo nội bộ.
-  Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.
-  Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,..
-  Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,...

2005 - 2007

Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II

Ngành học : Kế toán tin học

Trình độ : : Trung cấp

Trạng thái : Đã tốt nghiệp

2011 - 2013

Đại học Sài Gòn

Ngành học : Kế toán

Trình độ : : Đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Chị Đào Thị Lan Anh
Chị Đào Thị Lan Anh

Thời gian làm báo cáo tài chính khá gấp gáp. Gia đình tôi làm doanh nghiệp nhỏ, không thuê kế toán riêng nên rất vất vả vào mỗi kỳ báo cáo tài chính. Rất may mắn biết đến dịch vụ của các bạn, tôi khá hài lòng và sẽ tiếp tục hợp tác với Sàn kế toán thuế những năm tiếp.

Anh Nguyễn Xuân Thắng
Anh Nguyễn Xuân Thắng

Để tìm được công ty tư vấn về thuế và xử lý hồ sơ thuế ở khu vực Hải Dương là không dễ, hơn nữa phải là bên chuyên nghiệp có thể xử lý được những vấn đề khó. Rất tình cờ biết được Sàn kế toán thuế qua bạn bè và tôi rất ấn tượng với thái độ và chất lượng dịch vụ ở đây.

Anh Phạm Hữu Hiếu
Anh Phạm Hữu Hiếu

Hệ thống làm rất chuyên nghiệp, tôi yên tâm khi giao sổ sách cho các bạn. Đặc biệt nhất là hệ thống phần mềm số hóa chứng từ được dùng Online rất tiện lợi và tiện ích. Vừa đỡ mất công đi lại của các bạn mà chúng tôi cũng dễ quản lý và bàn giao chứng từ.

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...