Kế toán thuế : Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng


Địa chỉ: 201 Võ Thị Sáu, Kp.Tây A, P.Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương

Kinh nghiệm: 18 năm làm kế toán

Khu vực phụ trách: Dĩ An - Bình Dương

Tôi tên                         : NGUYỄN THÀNH SÁNG.

Sinh ngày                   : Ngày 22 tháng 12 năm 1980.

CMND số                   : 271393835, cấp ngày: 07/10/2013, tại Công An Tỉnh Đồng Nai.

Chỗ ở hiện tại              : 201 Võ Thị Sáu, KP.Tây A, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, T.Bình Dương.

Điện thọai liên lạc       : 0933.369.424

Với trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, bản thân tôi đã trải qua các vị trí công việc từ Kế toán viên, Kế toán tổng hợp và Kế tóan trưởng. Thực tiễn công việc đã giúp bản thân tích lũy được phần lớn những kinh nghiệm hết sức cạnh tranh. Ngòai chuyên môn về kế tóan, tôi còn tích lũy được những kinh nghiệm về quản lý, điều hành, xây dựng và thiết lập hệ thống kế tóan. Bên cạnh đó am hiểu pháp luật về kế tóan, thuế và quan hệ tốt với cơ quan thuế là những ưu thế mà bản thân tôi đang có.

Với những kĩ năng, kinh nghiệm nêu trên, tôi tin rằng mình có thể đáp ứng được yêu cầu của Quý khách hàng.

Lắng nghe, chia sẻ và sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam trong hoạt động.

Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào!

2004 - 2008

Công Ty TNHH New Decor Wood Industries

Vị trí: Kế Toán Tổng Hợp

Mô tả công việc:

Là công ty 100% vốn đầu tư của Đài Loan, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ván lạng. Là nhân viên Kế Tóan
Tổng Hợp, công ty sử dụng đơn vị kế toán bên ngoài để tư vấn nên bản thân phụ trách tòan bộ công tác
kế tóan tại công ty. Hàng tháng phải hòan thành các công việc:
- Tập hợp và kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các chứng từ phát sinh.
- Hạch toán, định khỏan các nhiệp vụ kinh tế phát sinh vào PMKT.
- Lập tờ khai thuế GTGT, Báo cáo tình tình sử dụng hóa đơn hàng tháng; Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, thuế TNCN
hàng quý.
- Đăng ký định mức nguyên vật liệu, định mức tiền lương với cơ quan thuế.
- Lập Báo cáo Thống kê với Cục Thống Kê; Báo cáo tình hình vay, trả nợ với Ngân Hàng Nhà Nước và một số báo cáo
với các cơ quan hữu quan khác.
- Tính lương và kết hợp Phòng nhân sự thanh toán lương nhân viên.
- Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và tổng hợp tất cả các tài khoản phát sinh, tính giá thành sản phẩm, kết
chuyển chi phí và lập Báo cáo tài chính.
- In sổ sách kế toán và lưu trữ chứng từ phát sinh.
- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN hàng năm.

2008 - 2010

Công Ty TNHH SX &LR ÔTô An Thành Phát

Vị trí: Kế Toán Phó

Mô tả công việc:

Là một công ty con trực thuộc Công Ty CP Ô Tô Trường Hải, công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ôtô. Bắt
đầu với vị trí Nhân viên Kế Toán Tổng Hợp, sau một thời gian công tác được cân nhắc lên vị trí Kế Toán Phó. Trong
giai đoạn này Tập Đoàn bắt đầu xây dựng và chuẩn hóa công tác kế toán cũng như xây dựng và chuẩn hóa hệ thống
Kiểm Soát Nội Bộ. Bộ phận kế toán được chọn là đơn vị trung tâm, là cầu nối nhằm kết nối toàn bộ hoạt động trong
Tập Đoàn. Kế Toán Trưởng tại đơn vị kiêm nhiệm Kế Toán Phó của Tập Đoàn, đồng thời là trưởng ban triển khai Hệ
Thống Kiểm Soát, nên mặc dù bản thân đảm nhiệm vị trí Kế Toán Phó nhưng hầu như điều hành toàn bộ hoạt động
của Phòng kế toán:
- Thay mặt Kế toán trưởng điều hành hoạt động của phòng kế toán.
- Xây dựng Quy trình, Quy định thuộc bộ phận kế toán tại đơn vị.
- Phân công và chỉnh sửa các Quy trình, Quy định do các kế toán phần hành biên soạn.
- Phân công và phân nhiệm cho các kế toán phần hành.
- Kiểm tra và hướng dẫn hạch toán kế toán cho các kế toán phần hành.
- Tính giá thành sản phẩm, kết hợp Phòng kế hoạch hoạch định giá bán sản phẩm trình BGĐ xét duyệt.
- Kiểm tra ký duyệt chứng từ phiếu thu, phiếu chi, UNC, tờ khai thuế GTGT, bảng lương, đề nghị mua hàng trước khi
trình giám đốc xét duyệt.
- Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và tổng hợp tất cả các tài khoản phát sinh đồng thời yếu cầu các kế toán
phần hành chỉnh sửa.
- Tính giá thành, kết chuyển chi phí và lập báo cáo tài chính hành tháng.
- Lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN hàng năm, các báo cáo quản trị theo yêu cầu từ Tập Đoàn.
- Lập kế hoạch thu chi, công nợ phải thu, phải trả và lên kế hoạch thanh toán.
- Tham mưu, tư vấn cho giám đốc về kiểm soát chi phí.

2011 - 2012

C.Ty CP Ván Công Nghiệp Trường Thành

Vị trí: Kế Toán Trưởng

Mô tả công việc:

Là một công ty con trực thuộc Công Ty CP Ô Tô Trường Hải, công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ôtô. Bắt
đầu với vị trí Nhân viên Kế Toán Tổng Hợp, sau một thời gian công tác được cân nhắc lên vị trí Kế Toán Phó. Trong
giai đoạn này Tập Đoàn bắt đầu xây dựng và chuẩn hóa công tác kế toán cũng như xây dựng và chuẩn hóa hệ thống
Kiểm Soát Nội Bộ. Bộ phận kế toán được chọn là đơn vị trung tâm, là cầu nối nhằm kết nối toàn bộ hoạt động trong
Tập Đoàn. Kế Toán Trưởng tại đơn vị kiêm nhiệm Kế Toán Phó của Tập Đoàn, đồng thời là trưởng ban triển khai Hệ
Thống Kiểm Soát, nên mặc dù bản thân đảm nhiệm vị trí Kế Toán Phó nhưng hầu như điều hành toàn bộ hoạt động
của Phòng kế toán:
- Thay mặt Kế toán trưởng điều hành hoạt động của phòng kế toán.
- Xây dựng Quy trình, Quy định thuộc bộ phận kế toán tại đơn vị.
- Phân công và chỉnh sửa các Quy trình, Quy định do các kế toán phần hành biên soạn.
- Phân công và phân nhiệm cho các kế toán phần hành.
- Kiểm tra và hướng dẫn hạch toán kế toán cho các kế toán phần hành.
- Tính giá thành sản phẩm, kết hợp Phòng kế hoạch hoạch định giá bán sản phẩm trình BGĐ xét duyệt.
- Kiểm tra ký duyệt chứng từ phiếu thu, phiếu chi, UNC, tờ khai thuế GTGT, bảng lương, đề nghị mua hàng trước khi
trình giám đốc xét duyệt.
- Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và tổng hợp tất cả các tài khoản phát sinh đồng thời yếu cầu các kế toán
phần hành chỉnh sửa.
- Tính giá thành, kết chuyển chi phí và lập báo cáo tài chính hành tháng.
- Lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN hàng năm, các báo cáo quản trị theo yêu cầu từ Tập Đoàn.
- Lập kế hoạch thu chi, công nợ phải thu, phải trả và lên kế hoạch thanh toán.
- Tham mưu, tư vấn cho giám đốc về kiểm soát chi phí.

2013 - 2014

Công Ty TNHH Đại Phát Tín.

Vị trí: Kế Toán Trưởng

Mô tả công việc:

Công ty chuyên về lĩnh vực phân phối sản phẩm xe tải HINO, là Đại Lý chính thức của HINO MOTORS Việt NAM. Phụ
trách hầu như toàn bộ công việc của công ty như: tài chính, kế toán, ngân hàng. Trong giai đoạn này công ty đang sử
dụng đơn vị dịch vụ kế toán bên ngoài, các công việc cụ thể:
- Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng.
- Hoàn thành thủ tục để ngân hàng phát hành bảo lãnh thanh toán.
- Kiểm tra Báo cáo thuế GTGT hàng tháng do đơn vị dịch vụ kế toán lập và gửi báo cáo thuế.
- Kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính và tơ khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm.
- Lập phiếu thu, phiếu chi phát sinh.
- Rà soát và kiểm tra lại các khoản chi phí phát sinh trong quá khứ nhằm đề xuất cho BGĐ xử lý.
- Xây dựng Quy Trình, Quy Định để chuẩn hóa công tác kế toán tại công ty
 

2015 -

Dịch Vụ Kế Toán

Vị trí: Kế Toán Dịch Vụ

Mô tả công việc:

Công việc hàng tháng/quý: 

Hàng tháng liên hệ với khách hàng để nhận chứng từ và thực hiện các công việc sau:

 • Nhận chứng từ phát sinh trong tháng/quý của khách hàng (Có bộ phận giao nhận, khi giao nhận có biên bản giao nhận);
 • Sắp xếp, phân loại chứng từ phát sinh theo thứ tự thời gian, theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng/quý;
 • Lập, nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng/quý;
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân tháng/quý;
 • Lập, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý;
 • Xác định số liệu tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng/quý (nếu có).
 • Báo với khách hàng về tổng doanh thu – chi phí của tháng/quý; tư vấn về tính tối ưu chi phí cho khách hàng, tư vấn về tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ;
 • Tư vấn, hoàn thiện về chi phí lương, về hợp đồng lao động, về BHXH.
 • Tư vấn về việc xuất hóa đơn, chứng từ.
 • Hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán (Phản ánh lên các loại sổ: Sổ nhật ký, sổ cái chi tiết các tài khoản; Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết hàng tồn kho; Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả; Lập phiếu thu, phiếu chi; Lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho; Lập bảng nhập xuất tồn hàng hóa…)
 • Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh khác về thuế, kế toán, thành lập doanh nghiệp khi khách hàng có đề nghị…
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng cấp Mã số thuế TNCN.
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng đăng ký BHXH.

Công việc dịch vụ kế toán cuối năm tài chính: 

Lập, nộp các tờ khai thuế, bao gồm:

 • Tờ khai để Quyết toán Thuế TNDN
 • Tờ khai để Quyết toán thuế TNCN
 • Báo cáo với khách hàng mức thuế TNDN, TNCN phải nộp trong năm.
 • Lập báo cáo tài chính kế toán theo chuẩn mực kế toán.
 • Sắp xếp chứng từ, thực hiện công tác bàn giao chứng từ kế toán.

Công việc dịch vụ kế toán thuế đối với các công ty mới thành lập:

 • Lập và hoàn thành hồ sơ Xin GPKD/GPĐT.
 • Khắc dấu và ra Quyết định sử dụng mẫu dấu.
 • Mở tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch nộp thuế môn bài và tiền thuế phát sinh;
 • Làm thủ tục với đơn vị cung cấp chữ ký số để mua chữ ký số sử dụng cho việc kê khai thuế;
 • Đăng ký hồ sơ ban đầu với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính và các chi nhánh, văn phòng (nếu có);
 • Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài, tiền lệ phí môn bài theo quy định;
 • Thiết kế mẫu hóa đơn, đăng ký mua hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định.

2018 - 2002

Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Ngành học : Tài Chính Doanh Nghiệp

Trình độ : : Tốt nghiệp đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Chị Đào Thị Lan Anh
Chị Đào Thị Lan Anh

Thời gian làm báo cáo tài chính khá gấp gáp. Gia đình tôi làm doanh nghiệp nhỏ, không thuê kế toán riêng nên rất vất vả vào mỗi kỳ báo cáo tài chính. Rất may mắn biết đến dịch vụ của các bạn, tôi khá hài lòng và sẽ tiếp tục hợp tác với Sàn kế toán thuế những năm tiếp.

Anh Nguyễn Xuân Thắng
Anh Nguyễn Xuân Thắng

Để tìm được công ty tư vấn về thuế và xử lý hồ sơ thuế ở khu vực Hải Dương là không dễ, hơn nữa phải là bên chuyên nghiệp có thể xử lý được những vấn đề khó. Rất tình cờ biết được Sàn kế toán thuế qua bạn bè và tôi rất ấn tượng với thái độ và chất lượng dịch vụ ở đây.

Anh Phạm Hữu Hiếu
Anh Phạm Hữu Hiếu

Hệ thống làm rất chuyên nghiệp, tôi yên tâm khi giao sổ sách cho các bạn. Đặc biệt nhất là hệ thống phần mềm số hóa chứng từ được dùng Online rất tiện lợi và tiện ích. Vừa đỡ mất công đi lại của các bạn mà chúng tôi cũng dễ quản lý và bàn giao chứng từ.

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

111111111111111111

Đang đăng ký thông tin...