Chia sẻ kinh nghiệm

Kinh nghiệm quyết toán thuế TNCN

- Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 26/11/2022 - Lượt xem: 1395

Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...