https://www.high-endrolex.com/4

https://www.high-endrolex.com/4

Dịch vụ kế toán thuế tại Huế Thừa Thiên Huế

Kế toán thuế : Phan Thanh Yến

Phan Thanh Yến


Địa chỉ: 10/54 K7 Ưng Bình, Vỹ Dạ, Huế

Kinh nghiệm: 16 năm làm kế toán

Khu vực phụ trách: Huế - Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0906454245

Kinh nghiệm trên 12 năm làm kế toán trong các lĩnh vực : thương mại - dịch vụ, sản xuất,......

2018 - Nay

Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân Lực Âu Lạc

Vị trí: Kế toán trưởng

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp toàn bộ công tác hạch toán kế toán, thống kê, thông tin kinh tế, hạch toán kinh tế và quản lý tài chính của đơn vị.
- Lập, phân tích các báo cáo quản trị, kế hoạch kinh doanh,… theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
- Chịu trách nhiệm lập báo cáo liên quan đến thuế theo tháng, quý, năm và giải trình các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.
- Làm việc với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, BHXH, …

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán.
- Các công việc khác có liên quan.

2016 - 2018

Công ty TNHH Hào Hưng Huế

Vị trí: Kế toán trưởng

Mô tả công việc:

Nhiệm vụ chính: Kế toán trưởng

-  Tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định đúng khối lượng công việc của công tác kế toán

- Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, tài chính của đơn vị

   + Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

   + Kiểm tra  định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

   + Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết và tổng hợp.

   +  Kiểm tra  định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

   +  Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

   + Kiểm  tra công nợ khách hàng, đốc thúc kế toán công nợ thu hồi các khoản nợ đến hạn. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

   + Lập hồ sơ vay Ngân hàng

   + Giải ngân, theo dõi lãi vay, nợ gốc phải trả

   + Duy trì khả năng thanh khoản của công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho công ty

   + Xây dựng, theo dõi và đánh giá về kế hoạch ngân sách của công ty.

   + In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định.

   + Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

   +  Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

   +  Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

 

- Phổ biến chủ trương và chỉ đạo thực hiện các chủ trương về chuyên môn cho các kế toán viên

- Ký duyệt các tài liệu kế toán liên quan đến tài chính doanh nghiệp.

- Yêu cầu các bộ phận chức năng khác trong bộ máy quản lý ở đơn vị cùng phối hợp thực hiện những công việc chuyên môn có liên quan tới các bộ phận chức năng đó

-Tham gia vào công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt vị trí cho các kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ trong doanh nghiệp theo quy định của doanh nghiệp.

- Tham mưu, giúp việc cho ban giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh tế - tài chính cho sự phát triển của công ty

- Báo cáo, thống kê tình hình tài chính một cách nhanh chóng, kịp thời cho ban giám đốc theo tháng, quý, năm hoặc có thể đột xuất

- Đảm bảo mối quan hệ với các cơ quan chức năng  Thuế - Kế hoạch – Đầu tư – Chi cục quản lý tài chính doanh nghiệp

 

2012 - 2016

Công ty TNHH TMDV & Quảng cáo Thuận Phát

Vị trí: Phụ trách kế toán

Mô tả công việc:

 

-       Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

 • . Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết và tổng hợp.
 •   Kiểm tra  định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 •   Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • . Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế
 • Kiểm  tra công nợ khách hàng, đốc thúc kế toán công nợ thu hồi các khoản nợ đến hạn. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • Lập hồ sơ vay Ngân hàng
 • Giải ngân, theo dõi lãi vay, nợ gốc phải trả
 • Duy trì khả năng thanh khoản của công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho công ty
 • Xây dựng, theo dõi và đánh giá về kế hoạch ngân sách của công ty.
 • . In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định.
 •  Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị
 •  Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu Cho Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 •  Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
 •  Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
 •  Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

 

2008 - 2011

Công ty CP Bảo hiểm AAA CN Huế

Vị trí: Kế toán viên

Mô tả công việc:

 • Cập nhât và thống kê các nghiệp vụ bảo hiểm phát sinh
 • Lập phiếu thu- chi, hoàn thiện các chứng từ thanh toán
 • Kiểm tra bảng đối chiếu công nợ
 • Lập báo tuần, tháng,quý về doanh thu , chi phí và lợi nhuận
 • Hỗ trợ kế toán trưởng hoàn thiện chứng từ , sổ sách kế toán.
 • Giao dịch với các ngân hàng, đối tác.
 • Các công việc khác được phân công.

2004 - 2008

Đại học Duy Tân

Ngành học : Kế toán - Kiểm toán

Trình độ : : Tốt nghiệp đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Chị Đào Thị Lan Anh
Chị Đào Thị Lan Anh

Thời gian làm báo cáo tài chính khá gấp gáp. Gia đình tôi làm doanh nghiệp nhỏ, không thuê kế toán riêng nên rất vất vả vào mỗi kỳ báo cáo tài chính. Rất may mắn biết đến dịch vụ của các bạn, tôi khá hài lòng và sẽ tiếp tục hợp tác với Sàn kế toán thuế những năm tiếp.

Anh Nguyễn Xuân Thắng
Anh Nguyễn Xuân Thắng

Để tìm được công ty tư vấn về thuế và xử lý hồ sơ thuế ở khu vực Hải Dương là không dễ, hơn nữa phải là bên chuyên nghiệp có thể xử lý được những vấn đề khó. Rất tình cờ biết được Sàn kế toán thuế qua bạn bè và tôi rất ấn tượng với thái độ và chất lượng dịch vụ ở đây.

Anh Phạm Hữu Hiếu
Anh Phạm Hữu Hiếu

Hệ thống làm rất chuyên nghiệp, tôi yên tâm khi giao sổ sách cho các bạn. Đặc biệt nhất là hệ thống phần mềm số hóa chứng từ được dùng Online rất tiện lợi và tiện ích. Vừa đỡ mất công đi lại của các bạn mà chúng tôi cũng dễ quản lý và bàn giao chứng từ.

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...