Thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Loại file: .doc   |   4   |   Lượt xem: 168    

Mẫu số 18/TB-ĐKT: Thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế là mẫu thông báo được dùng cho các cơ quan thuế, cục thuế, chi cục thuế thông báo về việc người nộp thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế.


Xem chi tiết biểu mẫu

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Sàn kế toán cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Bạn còn do dự hay chưa tin tưởng?

Hãy liên hệ ngay để được dùng thử 1 quý đầu tiên.

Bạn chỉ trả phí nếu thấy hài lòng!

Các mẫu tương tự

Các mẫu mới nhất

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...