https://www.high-endrolex.com/4https://www.high-endrolex.com/4

https://www.high-endrolex.com/4

Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp

Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp

Loại file: .docx   |   27   |   Lượt xem: 1106    

Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp được sử dụng nhằm xác nhận việc ủy quyền của bên nhà thầu dành cho một cá nhân nào đó để thực hiện một số công việc cụ thể trong thời gian tham gia đấu thầu một dự án cụ thể.

Nếu như người đứng đầu bên phía nhà thầu muốn giao một số nhiệm vụ cho một cá nhân nào đó trong việc thực hiện dự án thầu, bên nhà thầu sẽ sử dụng mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp để xác nhận việc giao quyền cho một cá nhân cụ thể và các công việc thực hiện cụ thể nào đó. Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp cần phải ghi rõ thông tin người ủy quyền và người được ủy quyền, chức vụ, vị trí làm việc,...

Bên cạnh đó giấy ủy quyền nhận tiền cũng là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến khi các bạn muốn ủy quyền cho ai đó thay mình đi nhận tiền như tiền bảo hiểm, tiền lương hưu, tiền trợ cấp, người được ủy quyền trong giấy ủy quyền nhận tiền thường là người thân hoặc bạn bè mà bạn tin tưởng.

Người được ủy quyền sẽ thay mặt người ủy quyền thực hiện toàn bộ nội dung công việc đã ủy quyền được quy định rõ trong mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp, nếu như thực hiện những công việc ngoài phạm vi ủy quyền, người được ủy quyền sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về hành vi đó. Người được ủy quyền có thể được trả chi phí hoặc không được trả chi phí tùy theo thỏa thuận của cả hai bên trong việc thực hiện hợp đồng.

Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp cũng ghi rõ hiệu lực của giấy ủy quyền, quá thời hạn, người được ủy quyền sẽ không phải thực hiện những nhiệm vụ quy định trong giấy ủy quyền, giấy ủy quyền sẽ được gửi kèm theo hồ sơ mời thầu xây lắp, nhằm giúp bên mời thầu sẽ nắm bắt được thông tin chính xác của người được ủy quyền và theo dõi toàn bộ việc thực hiện các điều khoản ủy quyền.


Xem chi tiết biểu mẫu

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Sàn kế toán cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Bạn còn do dự hay chưa tin tưởng?

Hãy liên hệ ngay để được dùng thử 1 quý đầu tiên.

Bạn chỉ trả phí nếu thấy hài lòng!

Các mẫu tương tự

Các mẫu mới nhất

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...