https://www.high-endrolex.com/4

https://www.high-endrolex.com/4

Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Loại file: .doc   |   44   |   Lượt xem: 1070    

Mẫu danh sách cổ đông Công ty cổ phần là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép danh sách số cổ đông sáng lập ra công ty cổ phần.

Sàn kế toán xin giới thiệu mẫu Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7) ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015.

Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập kê khai tại Danh sách người đại diện theo ủy quyền.

Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.Giá trị phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có.

Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của tổ chức.

 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.

Người ký Danh sách này đồng thời là người ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.


Xem chi tiết biểu mẫu

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Sàn kế toán cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Bạn còn do dự hay chưa tin tưởng?

Hãy liên hệ ngay để được dùng thử 1 quý đầu tiên.

Bạn chỉ trả phí nếu thấy hài lòng!

Các mẫu tương tự

Các mẫu mới nhất

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...