https://www.high-endrolex.com/4https://www.high-endrolex.com/4

https://www.high-endrolex.com/4

Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - Phụ lục I-8

Mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - Phụ lục I-8

Loại file: .doc   |   24   |   Lượt xem: 1040    

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

Hướng dẫn viết Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

1. Cột tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Ghi thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì ghi tên của tổ chức - kèm theo đó là Danh sách người đại diện theo ủy quyền - Phụ lục I-10.

2. Cột vốn góp

Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể:

+ Tên loại tài sản góp vốn cổ phần;

+ Số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần;

+ Giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần;

+ Thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản;

+ Giá trị phần vốn góp cổ phần ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có.

3. Cột thời điểm góp vốn

- Thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn khi đăng ký thành lập mới;

- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn;

- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời điểm góp vốn.

4. Cột chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Chỉ yêu cầu đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì chữ ký là của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

5. Phần ký, ghi rõ họ tên

Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.


Xem chi tiết biểu mẫu

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Sàn kế toán cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Bạn còn do dự hay chưa tin tưởng?

Hãy liên hệ ngay để được dùng thử 1 quý đầu tiên.

Bạn chỉ trả phí nếu thấy hài lòng!

Các mẫu tương tự

Các mẫu mới nhất

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...