Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại

Loại file: .docx   |   11   |   Lượt xem: 701    

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo là mẫu biên bản lập ra nhằm ghi lại toàn bộ quá trình xử lý các khiếu nại, tố cáo cụ thể nào đó. Trong biên bản ghi lại chi tiết thông tin vụ việc khiếu nại, tố cáo, kết quả xử lý và xác nhận của các bên tham gia.

Trong quá trình xử lý các khiếu nại, tố cáo, biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo là một giấy tờ quan trọng cần phải thực hiện nhằm ghi lại các nội dung xử lý khiếu nại, tố cáo của các cá nhân, tổ chức. Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo phải ghi rõ vụ việc khiếu nại, tố cáo được đưa ra xử lý.

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo ghi rõ thời gian lập biên bản, thành phần tham gia xử lý khiếu nại, tố cáo, người tham gia tố cáo, khiếu nại, nội dung buổi làm việc, tóm tắt nội dung khiếu nại, tố cáo và vụ việc cần xác minh, phần trình bày của các bên, thời gian kết thúc buổi làm việc, xác nhận của các bên tham gia,...


Xem chi tiết biểu mẫu

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Sàn kế toán cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Bạn còn do dự hay chưa tin tưởng?

Hãy liên hệ ngay để được dùng thử 1 quý đầu tiên.

Bạn chỉ trả phí nếu thấy hài lòng!

Các mẫu tương tự

Các mẫu mới nhất

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...