Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông Công ty Cổ phần

Loại file: .doc   |   11   |   Lượt xem: 325    

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung theo quy định.

Sàn kế toán cung cấp mẫu biên bản họp đại hội cổ đông Công ty Cổ phần, mời người dùng tham khảo và tải xuống tại đây:


Xem chi tiết biểu mẫu

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Sàn kế toán cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Bạn còn do dự hay chưa tin tưởng?

Hãy liên hệ ngay để được dùng thử 1 quý đầu tiên.

Bạn chỉ trả phí nếu thấy hài lòng!

Các mẫu tương tự

Các mẫu mới nhất

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...