https://www.high-endrolex.com/4

https://www.high-endrolex.com/4

Tài liệu hoàn thiện hồ sơ chứng từ

Tài liệu hoàn thiện hồ sơ chứng từ

Loại file: .docx   |   92   |   Lượt xem: 2850    

Công việc Hoàn thiện sổ sách kế toán bao gồm:

a/ Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của Doanh nghiệp, tư vấn điều chỉnh các sai phạm về thuế:

Bàn giao toàn bộ sổ sách kế toán, chứng từ của doanh nghiệp trong các năm

+ Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp;

+ Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai báo thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót.

+ Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.

+ Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ…. 

+ Cân đối, tính toán điều chỉnh giúp doanh nghiệp mức hợp lý trên các báo cáo 

+ Tư vấn xử lý các vấn đề sai sót liên quan đến quy định về thuế

b/ Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính:

Sửa đổi dữ liệu kế toán trong các năm, thực hiện điều chỉnh hạch toán, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực khi cần thiết

+ In ấn và thiết lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán

+ Lập báo cáo tài chính năm

c/ Chịu trách nhiệm giải trình quyết toán thuế

Chịu trách nhiệm trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện. 


Xem chi tiết biểu mẫu

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Sàn kế toán cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Bạn còn do dự hay chưa tin tưởng?

Hãy liên hệ ngay để được dùng thử 1 quý đầu tiên.

Bạn chỉ trả phí nếu thấy hài lòng!

Các mẫu tương tự

Các mẫu mới nhất

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...