Mẫu tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng và giá trị) - TIẾNG ANH

Loại file: .xls   |   69   |   Lượt xem: 2183    

Tổng hợp nhập xuất tồn ( cả số lượng và giá trị) - TIẾNG ANH

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn thường được lập ở cuối kỳ (có thể là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm).

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn dùng để theo dõi các đối tượng trong kho của vật liệu, công cụ, dụng cụ hoặc thành phẩm, sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ để lập nên bản này là số liệu từ Bảng chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
Với mỗi đối tượng vật tư được ghi một dòng ở Bảng tổng hợp, tức mỗi Sổ chi tiết VL, DC, SP, HH được ghi trên một dòng của Bảng tổng hợp nhập xuất tồn.


Xem chi tiết biểu mẫu

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Sàn kế toán cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Bạn còn do dự hay chưa tin tưởng?

Hãy liên hệ ngay để được dùng thử 1 quý đầu tiên.

Bạn chỉ trả phí nếu thấy hài lòng!

Các mẫu tương tự

Các mẫu mới nhất

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...