https://www.high-endrolex.com/4

https://www.high-endrolex.com/4

Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành ban hành kèm thông tư 39/2014/TT-BTC sử dụng cho các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành ban hành kèm thông tư 39/2014/TT-BTC sử dụng cho các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Loại file: .docx   |   44   |   Lượt xem: 1397    

Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành ban hành kèm thông tư 39/2014/TT-BTC sử dụng cho các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. 

Hóa đơn bán hàng thông thường (gọi tắt là hóa đơn thông thường hay hóa đơn trực tiếp) là hóa đơn đỏ. Do chi cục Thuế cấp cho người nộp thuế kê khai. Và nộp thuế theo phương pháp trực tiếp hoặc bán hóa đơn lẻ cho người bán không kinh doanh hoặc kinh doanh không thường xuyên.

Và chỉ có hóa đơn được cấp bởi chi cục Thuế mới được xem là hóa đơn thông thường hợp pháp.

Hóa đơn thông thường được các đối tượng liệt kê sau xuất cho khách hàng khi người nộp thuế theo phương pháp trực tiếp.

– Tổ chức (cá nhân) sản xuất kinh doanh áp dụng tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

– Tổ chức (cá nhân) làm đại lý bán đúng giá hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Tổ chức (cá nhân) làm đại lý bán đúng giá hàng hóa chịu thuế GTGT, tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

– Các hộ kinh doanh, sản xuất nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, kinh doanh không thường xuyên.

– Tổ chức (cá nhân) khai và tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.


Xem chi tiết biểu mẫu

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Sàn kế toán cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Bạn còn do dự hay chưa tin tưởng?

Hãy liên hệ ngay để được dùng thử 1 quý đầu tiên.

Bạn chỉ trả phí nếu thấy hài lòng!

Các mẫu tương tự

Các mẫu mới nhất

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...