https://www.high-endrolex.com/4https://www.high-endrolex.com/4

https://www.high-endrolex.com/4

Mẫu báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động của doanh nghiệp

Mẫu báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động của doanh nghiệp

Loại file: .doc   |   42   |   Lượt xem: 1309    

Hướng dẫn cách ghi: 

          - Tên (1) và ngành nghề kinh doanh (2): Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

          - Loại hình doanh nghiệp (3): Ghi theo đối tượng áp dụng của Thông tư này, cụ thể:

  • Doanh nghiệp nhà nước;
  • Công ty Trách nhiệm hữu hạn/ Công ty TNHH 01 thành viên;
  • Công ty cổ phần/Công ty cổ phần trên 51 % vốn thuộc sở hữu Nhà nước;
  • Doanh nghiệp tư nhân;
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Công ty 100% vốn nước ngoài;
  • Công ty hợp danh;
  • Hợp tác xã...;
  • Khác.

          - Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý (4):

  • Ghi tên Công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế, nếu là doanh nghiệp thành viên trong nhóm công ty;
  • Ghi tên Tổng Công ty, nếu là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;
  • Ghi tên Sở, Ban, Ngành, nếu trực thuộc Sở Ban ngành tại địa phương;
  • Ghi tên Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, nếu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Không ghi gì nếu không thuộc các loại hình trên


Xem chi tiết biểu mẫu

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Sàn kế toán cung cấp dịch vụ kế toán thuế

Bạn còn do dự hay chưa tin tưởng?

Hãy liên hệ ngay để được dùng thử 1 quý đầu tiên.

Bạn chỉ trả phí nếu thấy hài lòng!

Các mẫu tương tự

Các mẫu mới nhất

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành

Đang đăng ký thông tin...