Kế toán thuế : Ngô Thùy Hương

Ngô Thùy Hương


Địa chỉ: 89/8 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM

Kinh nghiệm: 10 năm làm kế toán

Khu vực phụ trách: Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh|TPHCM

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Chuyên viên kinh tế - Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán – Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ -Hoa Nga Medeleev.

Chứng chỉ kế toán trưởng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Từ tháng 7/2011 – 12/2011: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn  Tài chính Quốc tế

Vị trí: Thực tập sinh

Phụ trách:

 • Hạch toán tất cả nghiệp vụ kế toán lên phần mềm
 • Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

 

 • Từ tháng 1/2012 – 3/2014: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

Vị trí: Nhân viên hành chính kế toán, thủ quỹ

Phụ trách:

 1. Kế toán
 • Theo dõi, ghi nhận, lưu trữ, hạch toán hóa đơn đầu vào, đầu ra.
 • Lập chúng từ thanh toán, theo dõi tạm ứng, thu hồi các khoản phải thu từ khách hàng và nhân viên.
 • Tiếp nhận thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng.
 • Đối chiếu công nợ với các managers theo từng đối tượng khách hàng.
 • Lập tờ khai thuế VAT, TNDN, TNCN hàng tháng, hàng quý. Lập BCTC vào cuối năm tài chính.
 1. Hành chính
 • Quản lý, kiểm tra trang thiết bị, đồ dùng văn phòng.
 • Theo dõi, chấm công cho nhân viên
 • Mua sắm tài sản Công ty theo sự phê duyệt của Ban Giám đốc
 • Quản lý, lưu trữ công văn, tài liệu của Công ty
 • Phối hợp với Ban Giam đốc thực hiện các kỳ nghỉ, khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
 • Hỗ trợ Ban Giam đốc đăng tuyển, tìm và sàn lọc hồ sơ ứng viên
 1. Thủ quỹ
 • Thu chi tiền mặt theo phiếu thu chi của kế toán
 • Lập báo cáo thu chi theo ngày, tháng hoặc yêu cầu của Ban Giám đốc
 • Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt

 

 • Từ tháng 4/2014 – 6/2015: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

Vị trí: Nhân viên hành chính kế toán, thủ quỹ kiêm nhân viên dịch vụ kế toán tổng hợp cho khách hàng.

Phụ trách:

 1. Ngoài những công việc kế toán giống trong thời gian từ tháng 1/2012 – 3/2014, tôi còn phụ trách thêm dịch vụ kế toán cho công ty khách hàng chuyên ngành forwarder.
 2. Dịch vụ kế toán
 • Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập tờ khai thuế VAT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn…
 • Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp.
 • Lập BCTC cuối năm.

 

 • Từ tháng 7/2015 – 4/2017: Công ty TNHH Kế toán Quốc tế

Chức vụ: Nhân viên kế toán tổng hợp

Phụ trách

 1. Dịch vụ kế toán cho khách hàng trong lĩnh vực thương mại, nhập khẩu thiết bị y tế, forwarder.
 • Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập tờ khai thuế VAT, thuế TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn… đúng thời hạn.
 • Cung cấp báo cáo công nợ, báo cáo tài chính… khi khách hàng yêu càu.
 • Lập BCTC cuối năm
 • Dịch vụ tư vấn khác
 1. Dịch vụ BHXH
 • Làm hồ sơ ban đầu cho các doanh nghiệp mới thành lập
 • Làm các hồ sơ liên quan đến quyền lợi của người lao động như báo tăng, báo giảm, chốt sổ BHXH, thai sản, tai nạn lao động…
 • Từ tháng 5/2017 đến nay: nghỉ thai sản

CÁC KỸ NĂNG

 • Tin học văn phòng: sử dụng khá các công cụ work, excel, phần mềm kế toán Fast, Misa.
 • Tiếng anh: giao tiếp cơ bản
 • Tiếng nga: giao tiếp cơ bản

 

2011 - 2015

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

Vị trí: Hành chính kế toán

Mô tả công việc:

 • Từ tháng 7/2011 – 12/2011: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn  Tài chính Quốc tế

Vị trí: Thực tập sinh

Phụ trách:

 • Hạch toán tất cả nghiệp vụ kế toán lên phần mềm
 • Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

 

 • Từ tháng 1/2012 – 3/2014: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

Vị trí: Nhân viên hành chính kế toán, thủ quỹ

Phụ trách:

 1. Kế toán
 • Theo dõi, ghi nhận, lưu trữ, hạch toán hóa đơn đầu vào, đầu ra.
 • Lập chúng từ thanh toán, theo dõi tạm ứng, thu hồi các khoản phải thu từ khách hàng và nhân viên.
 • Tiếp nhận thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng.
 • Đối chiếu công nợ với các managers theo từng đối tượng khách hàng.
 • Lập tờ khai thuế VAT, TNDN, TNCN hàng tháng, hàng quý. Lập BCTC vào cuối năm tài chính.
 1. Hành chính
 • Quản lý, kiểm tra trang thiết bị, đồ dùng văn phòng.
 • Theo dõi, chấm công cho nhân viên
 • Mua sắm tài sản Công ty theo sự phê duyệt của Ban Giám đốc
 • Quản lý, lưu trữ công văn, tài liệu của Công ty
 • Phối hợp với Ban Giam đốc thực hiện các kỳ nghỉ, khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
 • Hỗ trợ Ban Giam đốc đăng tuyển, tìm và sàn lọc hồ sơ ứng viên
 1. Thủ quỹ
 • Thu chi tiền mặt theo phiếu thu chi của kế toán
 • Lập báo cáo thu chi theo ngày, tháng hoặc yêu cầu của Ban Giám đốc
 • Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt

 

 • Từ tháng 4/2014 – 6/2015: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

Vị trí: Nhân viên hành chính kế toán, thủ quỹ kiêm nhân viên dịch vụ kế toán tổng hợp cho khách hàng.

Phụ trách:

 1. Ngoài những công việc kế toán giống trong thời gian từ tháng 1/2012 – 3/2014, tôi còn phụ trách thêm dịch vụ kế toán cho công ty khách hàng chuyên ngành forwarder.
 2. Dịch vụ kế toán
 • Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập tờ khai thuế VAT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn…
 • Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp.
 • Lập BCTC cuối năm.

2015 - 2017

Công ty TNHH Kế toán Quốc tế

Vị trí: Nhân viên kế toán tổng hợp

Mô tả công việc:

 • Từ tháng 7/2011 – 12/2011: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn  Tài chính Quốc tế

Vị trí: Thực tập sinh

Phụ trách:

 • Hạch toán tất cả nghiệp vụ kế toán lên phần mềm
 • Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

 

 • Từ tháng 1/2012 – 3/2014: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

Vị trí: Nhân viên hành chính kế toán, thủ quỹ

Phụ trách:

 1. Kế toán
 • Theo dõi, ghi nhận, lưu trữ, hạch toán hóa đơn đầu vào, đầu ra.
 • Lập chúng từ thanh toán, theo dõi tạm ứng, thu hồi các khoản phải thu từ khách hàng và nhân viên.
 • Tiếp nhận thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng.
 • Đối chiếu công nợ với các managers theo từng đối tượng khách hàng.
 • Lập tờ khai thuế VAT, TNDN, TNCN hàng tháng, hàng quý. Lập BCTC vào cuối năm tài chính.
 1. Hành chính
 • Quản lý, kiểm tra trang thiết bị, đồ dùng văn phòng.
 • Theo dõi, chấm công cho nhân viên
 • Mua sắm tài sản Công ty theo sự phê duyệt của Ban Giám đốc
 • Quản lý, lưu trữ công văn, tài liệu của Công ty
 • Phối hợp với Ban Giam đốc thực hiện các kỳ nghỉ, khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
 • Hỗ trợ Ban Giam đốc đăng tuyển, tìm và sàn lọc hồ sơ ứng viên
 1. Thủ quỹ
 • Thu chi tiền mặt theo phiếu thu chi của kế toán
 • Lập báo cáo thu chi theo ngày, tháng hoặc yêu cầu của Ban Giám đốc
 • Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt

 

 • Từ tháng 4/2014 – 6/2015: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

Vị trí: Nhân viên hành chính kế toán, thủ quỹ kiêm nhân viên dịch vụ kế toán tổng hợp cho khách hàng.

Phụ trách:

 1. Ngoài những công việc kế toán giống trong thời gian từ tháng 1/2012 – 3/2014, tôi còn phụ trách thêm dịch vụ kế toán cho công ty khách hàng chuyên ngành forwarder.
 2. Dịch vụ kế toán
 • Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập tờ khai thuế VAT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn…
 • Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp.
 • Lập BCTC cuối năm.

 

 • Từ tháng 7/2015 – 4/2017: Công ty TNHH Kế toán Quốc tế

Chức vụ: Nhân viên kế toán tổng hợp

Phụ trách

 1. Dịch vụ kế toán cho khách hàng trong lĩnh vực thương mại, nhập khẩu thiết bị y tế, forwarder.
 • Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập tờ khai thuế VAT, thuế TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn… đúng thời hạn.
 • Cung cấp báo cáo công nợ, báo cáo tài chính… khi khách hàng yêu càu.
 • Lập BCTC cuối năm
 • Dịch vụ tư vấn khác
 1. Dịch vụ BHXH
 • Làm hồ sơ ban đầu cho các doanh nghiệp mới thành lập
 • Làm các hồ sơ liên quan đến quyền lợi của người lao động như báo tăng, báo giảm, chốt sổ BHXH, thai sản, tai nạn lao động../

2002 - 2010

Trường Đại học Tổng hợp Công nghệ -Hoa Nga Medeleev.

Ngành học : Kế toán - Kiểm toán

Trình độ : : Tốt nghiệp đại học

Trạng thái : Đã tốt nghiệp

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Chị Đào Thị Lan Anh
Chị Đào Thị Lan Anh

Thời gian làm báo cáo tài chính khá gấp gáp. Gia đình tôi làm doanh nghiệp nhỏ, không thuê kế toán riêng nên rất vất vả vào mỗi kỳ báo cáo tài chính. Rất may mắn biết đến dịch vụ của các bạn, tôi khá hài lòng và sẽ tiếp tục hợp tác với Sàn kế toán thuế những năm tiếp.

Anh Nguyễn Xuân Thắng
Anh Nguyễn Xuân Thắng

Để tìm được công ty tư vấn về thuế và xử lý hồ sơ thuế ở khu vực Hải Dương là không dễ, hơn nữa phải là bên chuyên nghiệp có thể xử lý được những vấn đề khó. Rất tình cờ biết được Sàn kế toán thuế qua bạn bè và tôi rất ấn tượng với thái độ và chất lượng dịch vụ ở đây.

Anh Phạm Hữu Hiếu
Anh Phạm Hữu Hiếu

Hệ thống làm rất chuyên nghiệp, tôi yên tâm khi giao sổ sách cho các bạn. Đặc biệt nhất là hệ thống phần mềm số hóa chứng từ được dùng Online rất tiện lợi và tiện ích. Vừa đỡ mất công đi lại của các bạn mà chúng tôi cũng dễ quản lý và bàn giao chứng từ.

Văn phòng đại diện của Sàn kế toán tại 63 tỉnh thành