Bổ sung, thay đổi, điều chỉnh giấy phép.
Bổ sung, thay đổi, điều chỉnh giấy phép.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc thanh đổi, điều chỉnh giấy phép kinh doanh là hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Nếu bạn dự định kinh doanh một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào đó thì việc đầu tiên phải xem xét liệu rằng các ngành nghề này đã được đăng ký kinh doanh hay chưa ? Nếu chưa có, thì việc điều chỉnh bổ sung ngành nghề là việc bạn phải làm gấp trước lúc tiến hành sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực đó.

Các trường hợp điều chỉnh bổ sung hay gặp như sau :

-Tăng giảm ngành nghề

-Tăng vốn điều lệ

-Thay đổi thành viên công ty

-Thay đổi đại diện theo pháp luật

-Thay đổi trụ sở công ty

-Thay đổi tên công ty.

Về nguyên tắc, bạn phải chuẩn bị những hồ sơ sau :

-Giấy phép bản chính.

-CMND sao y trong vòng 3 tháng nếu thay đổi thành viên, đại diện pháp luật.

-Chứng nhận mẫu dấu, con dấu nếu thanh đổi tên công ty, trụ sở ở một quận khác.

-Cung cấp các thông tin cần thay đổi như : ngành nghề, tên, số vốn góp, địa chỉ mới….

Phí dịch vụ : 500.000đ.

Và 600.000đ nếu thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở khác quận.


 • dịch vụ kế toán
  Ngành nghề cần vốn pháp định
  dịch vụ kế toán
  Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng
  dịch vụ kế toán
  Thành lập công ty BĐS
  dịch vụ kế toán
  Các loại hình công ty
 • dịch vụ kế toán
  Bí quyết đặt tên công ty
  dịch vụ kế toán
  Dịch vụ kế toán/Accounting services
  dịch vụ kế toán
  Dịch vụ báo cáo thuế
  dịch vụ kế toán
  Thành lập công ty
 • dịch vụ kế toán
  Dịch vụ đào tạo kế toán
  dịch vụ kế toán
  Tư vấn kế toán
  dịch vụ kế toán
  Dịch vụ kế toán trưởng
  dịch vụ kế toán
  Bổ sung, thay đổi, điều chỉnh giấy phép.