Dịch vụ đào tạo kế toán
Dịch vụ Bảo Hiểm Xã Hội

-Đăng ký lao động và thanh bảng lương

-Đăng ký BHXH, YT

-Đăng ký công đoàn.

-Đăng ký báo hiểm thất nghiệp.

+Phí đăng ký lần đầu : 2.000.000 đ

+Cho các tháng phát sinh : 300.000đ/tháng

+Thời gian hoàn thành : 30 ngày làm việc.


 • dịch vụ kế toán
  Ngành nghề cần vốn pháp định
  dịch vụ kế toán
  Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng
  dịch vụ kế toán
  Thành lập công ty BĐS
  dịch vụ kế toán
  Các loại hình công ty
 • dịch vụ kế toán
  Bí quyết đặt tên công ty
  dịch vụ kế toán
  Dịch vụ kế toán/Accounting services
  dịch vụ kế toán
  Dịch vụ báo cáo thuế
  dịch vụ kế toán
  Thành lập công ty
 • dịch vụ kế toán
  Dịch vụ đào tạo kế toán
  dịch vụ kế toán
  Tư vấn kế toán
  dịch vụ kế toán
  Dịch vụ kế toán trưởng
  dịch vụ kế toán
  Bổ sung, thay đổi, điều chỉnh giấy phép.